11

Skeleton568

The great wizard of AShan! traveled here from Erathia!


Poziom 11

24320 xp

Oś czasu

July 23, 2015 10:11:02 skomentował The return of the Undeads

July 15, 2015 22:58:48 skomentował Vote for your favourite faction for the upcoming Beta!

July 12, 2015 18:44:58 skomentował Skills: Necromancy

July 12, 2015 18:42:52 skomentował vampire

July 12, 2015 18:42:49 skomentował lich

July 12, 2015 18:42:13 skomentował necropolis

July 12, 2015 18:38:29 skomentował Armies of the Silva, Part 3

July 12, 2015 18:38:05 skomentował Sylvan Townscreen

July 12, 2015 18:37:46 skomentował June’s Beta, some figures

July 12, 2015 18:36:58 skomentował Skills: Nature's Revenge

July 12, 2015 18:36:25 skomentował Sylvan Might Heroes

July 12, 2015 18:35:49 skomentował Sylvan Magic Heroes

July 12, 2015 18:35:32 skomentował Video: Introducing Sylvan

July 12, 2015 18:33:12 skomentował Vote for your favourite faction for the upcoming Beta!

July 07, 2015 12:12:31 zagłosował na Vote for your favourite faction for the upcoming Beta!

April 09, 2015 23:58:32 skomentował The Skillwheel in MMH7

Wyświetl więcej

Osiągnięcia

Dyskretny
Rycerz
Lubiany
Chan Plemion
Units => up up down down left right left right b a

View achievement list

Głosuj

Vote for your favourite faction for the upcoming Beta!

Wybrałeś: Dungeon

Zwycięzca: Dungeon

Vote for the Vampire design!

Wybrałeś: The Night Lady

Zwycięzca: The Blood Monster

Vote for the Lich design!

Wybrałeś: The Priest of Death

Zwycięzca: The Priest of Death

Sylvan Townscreen - Vote 1

Wybrałeś: The Tree Island

Zwycięzca: The Tree Island

Vote for the Dungeon Line-Up! - Part 1

Wybrałeś: THE BLADE FROM THE SHADOWS

Zwycięzca: THE BLADE FROM THE SHADOWS

Vote for the Collector's Edition Figurine!

Wybrałeś: The Warrior

Zwycięzca: The Strategist

Dungeon vs. Inferno

Wybrałeś: Inferno

Zwycięzca: Dungeon

Sylvan Vs. Forteca

Wybrałeś: Sylvan

Zwycięzca: Sylvan