17

MumuWarrior12

Obieżyświat

Played: HoMM 1, HoMM 2, HoMM 3, HoMM 4, HoMM 5, HoMM 6
Favorite: HoMM 2, HoMM3, HoMM 5, HoMM 6

Favorite Factions: Inferno, Fortress (Dwarves), Haven


Poziom 17

45350 xp

Oś czasu

September 29, 2015 18:15:19 skomentował Getting started with MMH7

September 29, 2015 18:14:39 skomentował Getting started with MMH7

September 29, 2015 18:12:51 skomentował Day one Version - Release note

September 28, 2015 21:43:51 skomentował haven

September 28, 2015 21:41:32 skomentował haven

September 28, 2015 21:40:50 skomentował haven

September 28, 2015 20:34:19 skomentował [Replay Available] Pre-launch Stream

September 28, 2015 20:31:35 skomentował [Replay Available] Pre-launch Stream

September 28, 2015 20:30:37 skomentował [Replay Available] Pre-launch Stream

September 28, 2015 19:57:55 skomentował [Replay Available] Pre-launch Stream

September 28, 2015 19:51:24 skomentował [Replay Available] Pre-launch Stream

September 28, 2015 19:45:56 skomentował [Replay Available] Pre-launch Stream

September 28, 2015 19:41:46 skomentował [Replay Available] Pre-launch Stream

September 28, 2015 19:20:00 skomentował [Replay Available] Pre-launch Stream

September 28, 2015 19:08:18 skomentował [Replay Available] Pre-launch Stream

September 28, 2015 19:04:25 skomentował Dive into a MMH7 journey

Wyświetl więcej

Osiągnięcia

Święty Imperator
Spowiednik
Rozmowny
Rycerz
Units => up up down down left right left right b a

View achievement list

Głosuj

Vote for your favourite faction for the upcoming Beta!

Wybrałeś: Sylvan

Zwycięzca: Dungeon

Vote for the Vampire design!

Wybrałeś: The Vampire Knight

Zwycięzca: The Blood Monster

Vote for the Lich design!

Wybrałeś: The Ancient Mummy

Zwycięzca: The Priest of Death

Dungeon Townscreen Vote

Wybrałeś: Faceless Memories

Zwycięzca: Faceless Memories

Collector's vote, Part 3

Wybrałeś: Lithographic Prints

Zwycięzca: Soundtrack

Collector's Edition Vote, Part 2

Wybrałeś: Griffin Duchy Flag

Zwycięzca: Deck of Tarot Cards

Sylvan Townscreen - Vote 2

Wybrałeś: Harmony in the moonlight

Zwycięzca: Harmony in the moonlight

Vote for the Dungeon Line-Up! Part 2

Wybrałeś: The Blade From the Shadows

Zwycięzca: Malassa's Thousand Faces