Drzewiec

Drzewce to rzadkie i wyjątkowe duchy leśne, mające postać ogromnych, chodzących drzew. Jako żywe uosobienie sił Natury i wzrostu, są one obrońcami i pasterzami wszystkich drzew, roślin i kwiatów. Drzewce to naturalni sprzymierzeńcy Elfów i dzielą wyjątkową, symbiotyczną relację z tymi Elfami, którzy zostaną pochowani w ich pniach, aby odrodzić się jako Driady.

Komentarz Kaspara

"Drzewce rodzą się tylko na świętej ziemi w głębi lasów Irollan, w pobliżu smoczej żyły albo węzła dostrojonego do esencji Ziemi."


Żywe Schronienie

Drzewce mogą zamieniać się w magiczne drzewa, które osłaniają sprzymierzeńców i zwiększają obronę, a kiedy zbliża się wróg, działają jak fosa, powodując, że nieprzyjaciel potyka się i zatrzymuje. W tym stanie Drzewce nie mogą atakować ani przemieszczać się.

Starożytny Drzewiec

Żywot Drzewca może trwać setki, nawet tysiące lat. Najstarsze Drzewce są powolne, ale niezwykle odporne, gdyż chroni je bardzo gruba, stwardniała przez wieki kora. Są one również w stanie ożywiać roślinność wokół siebie, zamieniając ją w broń przeciwko wrogom lasu.

Komentarz Kaspara

"Drzewce to zapewne najstarsze istoty kroczące po powierzchni Ashanu. Cóż za historie mogłyby opowiedzieć, gdyby umiały przemawiać! Niestety, oni jedynie szeleszczą."


Żywe Schronienie

Drzewce mogą zamieniać się w magiczne drzewa, które osłaniają sprzymierzeńców i zwiększają obronę, a kiedy zbliża się wróg, działają jak fosa, powodując, że nieprzyjaciel potyka się i zatrzymuje. W tym stanie Drzewce nie mogą atakować ani przemieszczać się.

Plączące Korzenie

Starożytne Drzewce mają tak rozległe korzenie, że mogą rozciągać je pod ziemią i wydobyć na powierzchnię w dowolnym miejscu na polu bitwy, więżąc wybrany cel w żelaznym uścisku.