Kroczący w Snach

By zostać Kroczącym w Snach, szaman najpierw podróżuje we śnie do Świata Duchów, gdzie spotyka widma swoich przodków. Ujarzmiwszy w trakcie tej podróży potęgę chaosu przepełniającą jego ciało i duszę, Kroczący w Snach może wykorzystywać moce Matki Ziemi, by wesprzeć swe plemię zarówno uzdrowicielskimi rytuałami, jak i magią ofensywną.

Komentarz Kaspara

“Jak to mawiamy w Siedmiu Miastach, co dla jednego snem, dla innego koszmarem...”