Plujący Pająk

Wielkie Plujące Pająki z Gór Hereshu od stuleci były używane przez Nekromantów podczas działań oblężniczych. Wypluwają one wprost na wrogie fortyfikacje kule nasyconego Magią Ciemności jadu, który jest tak żrący, że skruszy nawet najsolidniejsze mury.

Komentarz Kaspara

“Choć są odrażające, Plującym Pająkom daleko do najobrzydliwszych stworzeń zamieszkujących najbardziej ponure pustkowia Hereshu...”