Balista

Balisty, często określane przez prostaczków mianem "dużych kusz" to maszyny wojenne, których przeznaczeniem jest miotanie ciężkich pocisków (zwykle wielkich strzał, bali lub głazów) na znaczącą odległość. Balisty na polu bitwy wykorzystuje się przede wszystkim do zabijania najpotężniejszych stworzeń.

Komentarz Kaspara

"Imperialne balisty są zabójcze, chociaż wyglądają na proste i prymitywne w porównaniu do swych elfickich i krasnoludzkich odpowiedników".