Ognisty olbrzym

Dla Krasnoludów każda nowa erupcja wulkaniczna jest ważnym wydarzeniem i okazją do złożenia hołdu Smoczemu Bogu, Arkathowi, a wielu wojowników zgłasza się na ochotnika, by skoczyć w otchłań krateru. Nieliczne Krasnoludy, którym uda się przetrwać tę próbę łączą się z żywiołami ognia i kamienia. W ten sposób powstają Ogniste Olbrzymy, potężne istoty o spękanej bazaltowej skorupie, pod którą wrze lawa.

Komentarz Kaspara

Przeistoczenie w Olbrzyma nie zmienia przyrodzonej natury Krasnoluda. Gdy akurat nie bronią Grimheimu przed wrogami, Ogniste Olbrzymy często można spotkać w wielkich kuźniach i hutach, gdzie pracują przy konstruowaniu machin wojennych i skomplikowanych mechanizmów.


Magma we krwi

Ilekroć stworzenie przyjmie jakiekolwiek obrażenia od Ognia, zostaje później uzdrowione w stopniu odpowiadającym 75% ich wartości (efekt nie obejmuje wskrzeszenia).

Wrażliwość na Wodę

Zadane temu stworzeniu obrażenia od wody ulegają zwiększeniu o 25%.

Einherjar

Einherjarzy to wybrani wojownicy Arkatha, wskazywani na polu bitwy przez Walkirie i przeistaczani ognistym tchnieniem Smoka w potężne duchy wojny. Zostać Einherjarem to największe osiągnięcie o jakim może marzyć krasnoludzki wojownik. Radość z dostąpienia tego zaszczytu jest jednak krótkotrwała, ponieważ Einherjar wcześniej czy później zostanie strawiony przez ten sam ogień, który nasycił go potężną mocą.

Komentarz Kaspara

Krasnoludzkie opowieści mogą ciągnąć się godzinami, a opisują czyny tak wielu bohaterów, że nawet same Krasnoludy nierzadko mają kłopot z rozeznaniem się wśród nich wszystkich. Ale imiona, czyny i ród tych, którzy zostali Einherjarami są zapamiętywane na zawsze.


Magma we krwi

Ilekroć stworzenie przyjmie jakiekolwiek obrażenia od Ognia, zostaje później uzdrowione w stopniu odpowiadającym 75% ich wartości (efekt nie obejmuje wskrzeszenia).

Wrażliwość na Wodę

Zadane temu stworzeniu obrażenia od wody ulegają zwiększeniu o 25%.

Młot Arkatha

Stworzenia oraz jednostki specjalne zajmujące pola wokół celu, który to stworzenie zaatakuje wręcz (ale nie w ramach odwetu) otrzymują 50% zadanych przez nie obrażeń jako obrażenia od ognia (dotyczy to również sojuszników, ale nie samego atakującego stworzenia).

Ciśnięcie młotem

Stworzenie wyprowadza atak dystansowy (zgodny ze standardowymi zasadami). Ze zdolności nie można skorzystać, jeśli któreś z sąsiednich pól zajmuje stworzenie wroga.