Dís

Popielny tułów unoszony na wielkich ognistych skrzydłach to Dísir, ucieleśnienie Arkatha. Stworzenia te rodzą się na polach bitew, gdzie zginęło dużo Krasnoludów. Dusze poległych gromadzą się, by następnie, z błogosławieństwem Arkatha, powrócić do świata żywych pod postacią tego potężnego wojownika.

Komentarz Kaspara

Dísir nie jest jednak zbiorczym widmem poległych. To duch Ognia przywoływany do świata śmiertelników przez płonące dusze Krasnoludów.


Ogień duszy

Wszystkie sąsiadujące sojusznicze oddziały zyskują premię w postaci "Płonącej Duszy" (nawet, jeśli tylko mijają stworzenie), która podnosi ich podstawowe obrażenia i zwiększa zasięg ruchu aż do końca kolejnej tury.

Walkiria

Najpotężniejszymi odmianami Dísirów są Walkirie, wysłanniczki samego Arkatha. To opiekuńcze duchy krasnoludzkich klanów, którym niosą pomoc w walce. Gdy u boku Krasnoludów stanie Walkiria, zaczynają oni walczyć z niezrównaną zajadłością, ponieważ duch wybiera czasem najmężniejszych wojowników, którzy odrodzą się pod postacią Einherjarów.

Komentarz Kaspara

Krasnoludy otaczają swoje kobiety troskliwą opieką i pozwalają im uczestniczyć w wojnach tylko w sytuacjach wyjątkowego zagrożenia. Z tego też względu w wojskach Grimheim łatwiej zobaczyć Dísira lub Walkirię niż krasnoludzką niewiastę.


Ogień duszy

Wszystkie sąsiadujące sojusznicze oddziały zyskują premię w postaci "Płonącej Duszy" (nawet, jeśli tylko mijają stworzenie), która podnosi ich podstawowe obrażenia i zwiększa zasięg ruchu aż do końca kolejnej tury.

Ognista tarcza

Wrogie stworzenia, które atakują lub przeprowadzają bezpośredni odwet na Walkirii, przyjmują obrażenia od Ognia w wysokości 25% obrażeń, które same zadały.