Niedźwiedź

Gdy Krasnoludy z klanu Zimowego Wichru opuszczają swoje podziemne królestwo, często ruszają w okoliczne lasy na łowy, podczas których chwytają też dzikie zwierzęta. W tym również owe wielkie niedźwiedzie, które są później szkolone do walki u boku Krasnoludów.

Komentarz Kaspara

W wojskach klanu Zimowego Wichru są też oddziały niedźwiedziej jazdy, ale rzadko mają one okazję zaprezentować się w boju, ponieważ Krasnoludy większość bitew toczą w podziemnych tunelach.


Dzikość

Ilekroć stworzenie przyjmie obrażenia zadane w walce wręcz (nie w ramach odwetu), do końca swojej kolejnej tury zyskuje "Dzikość", która wzbogaca jego ataki o efekty Rozpłatania i Uderzenia.

Baribal

Większe i silniejsze od zwykłych niedźwiedzi Baribale noszą ciężkie pancerze i są poddawane bardzo surowemu szkoleniu. Te potężne bestie wiernie towarzyszą Krasnoludom z klanu Zimowego Wichru, a wypuszczone przez opiekunów na polu bitwy, stają się śmiercionośną bronią.

Komentarz Kaspara

Niedźwiedzie nie są jedynymi zwierzętami oswajanymi przez Krasnoludy. W Grimheim często można zobaczyć lwy górskie, drapieżne ptaki i oczywiście kozy.


Dzikość

Ilekroć stworzenie przyjmie obrażenia zadane w walce wręcz (nie w ramach odwetu), do końca swojej kolejnej tury zyskuje "Dzikość", która wzbogaca jego ataki o efekty Rozpłatania i Uderzenia.

Szał

Ilekroć stworzenie przyjmie obrażenia dystansowe, do końca swej kolejnej tury zyskuje "Szał", który podnosi podstawową wartość zadawanych przez nie obrażeń, zwiększa zasięg ruchu i zapewnia stworzeniu Nieugiętość.