Wielka piramida

Aby zniszczyć umocnienia zamku, potrzeba nadzwyczajnych mocy magicznych. Wielka Piramida, większa i bardziej skomplikowana wersja Wzmacniacza Magii, służy właśnie umożliwieniu takiej destrukcji.

Komentarz Kaspara

"Czarodzieje dobrze wiedzą, że do zbierania i przechowywania pierwotnej energii magicznej najlepsze są pojemniki o kształcie piramidy. Wielka Piramida służy właśnie jako taki zbiornik, aż do chwili, w której Czarodziej nie uwolni skupionej w niej energii w wybranym przez siebie kierunku".