Guślarz Ziemi

Guślarze Ziemi to wybrane dzieci Matki Ziemi. Są oni obrońcami i opiekunami plemion koczowniczych. Przekazują historię swojego ludu nowym pokoleniom. Ale kiedy ich plemiona są zagrożone, bohaterowie ci potrafią walczyć z furią Behemota, niszcząc wrogów mocami samej Ziemi.