Szachraj

Jak wskazuje samo ich miano, Szachraje są mistrzami oszustwa i zawsze obmyślają nowe intrygi, które pozwolą im uzyskać przewagę nad przeciwnikami. Wojska oddane pod ich dowództwo poruszają się po polu bitwy jak oddziały cieni.